Jane Lee Smart Zeidan

CMUNC I Member

Jane Lee Smart Zeidan, 12 y.o. CMUNC I Member, can be reached at janeleezeidan@icloud.com.

This year, her Cinquième school year, Ms. Zeidan is part of the CMUNC I.